Home Înscriere Durata programului Curricula cursului Profesorii Absolvire Contact
LOGO


Înscriere

Criteriile de admitere: absolvent cu diplomă de studii de licență.

Modul de admitere: se face pe bază de cerere și a dosarului de înscriere în limita locurilor anunțate.

Taxa de înscriere: 150 lei.

Taxa de școlarizare: 2850 lei.

Acte:

 • Diploma de licență sau echivalentă / diploma de absolvire a învățământului superior de scurtă durată
 • Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență
 • Certificatul de naștere
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Buletin/carte de identitate
 • CV
 • Scrisoare de motivație (maxim 1 pagină A4)

Calendar proces de înscriere:

 • Înscrieri: 1 Aprilie 2022 – 20 Aprilie 2022
 • Interviu: 21-23 Aprilie 2022

Perioada de înscrieri poate suferi modificări.

Click pe imagine
pentru pre-înscriereDurata programului

Durata de desfășurare a programului va fi de 10 săptămâni, plus 2 pentru pregătirea proiectului final (3 luni).

Durata de pregătire (în ore de activități didactice) pentru realizarea obiectivelor propuse este de 156 ore, echivalentul unui număr de 15 credite de studii universitare transferabile (ECTS).

Limba de predare: română

Responsabil program: Lector dr. Cristian CIRA, cadru didactic titular al Facultății de Matematică și Informatică.Curricula cursului

Modulul 1 – (M1) Fundamente tehnice blockchain în sistemele descentralizate și bazate pe permisiuni – 36 ore, 3 credite

Modulul 2 – (M2) Oportunități antreprenoriale în blockchain – 36 ore, 3 credite

Modulul 3 – (M3) Modele descentralizate în economie și societate – 36 ore, 3 credite

Modulul 4 – (M4) La alegere dintre Opțional 1-5 – 24 ore, 2 credite

Modulul 5 – (M5) La alegere dintre Opțional 1-5 – 24 ore, 2 credite

Proiect final (individual sau de grup)

Optional 1 – (O1) Aplicații blockchain în domeniul financiar

Optional 2 - (O2) Aplicații în energie

Optional 3 - (O3) Aplicații pentru lanțuri de distribuție

Optional 4 - (O4) Aplicații în educație

Optional 5 - (O5) Programarea aplicațiilor pe diferite platforme blockchainProfesorii

Nr. Crt.Numele și prenumeleDisciplinaGradul didactic / Experiența sau funcția în domeniuLocul de muncă
1Adrian Spătaru(M1) Fundamente tehnice blockchain în sistemele descentralizate și bazate pe permisiuniLector dr.
UVT/Info
2 Alexandru Roja(M2) Oportunități antreprenoriale în blockchainLect. dr.
UVT/FEEA
3Cristian Cira(M3) Modele descentralizate în economie și societateLector dr.
UVT/Info
4Mihai Alisie (M3) Modele descentralizate în economie și societateCofondator Ethereum Fondator Akasha
Akasha Elveția
5Armand Doru Domuţa(M2) Oportunități antreprenoriale în blockchain
(O2) Aplicații în energie
Managing Director
Restart Energy Timișoara
6Victor Holotescu(O5) Programarea aplicațiilor pe diferite platforme blockchain
drd.
UVT
7Iulian Panait(O1) Aplicații blockchain în domeniul financiarConf. dr.
UVT
8Răzvan Bogdan(O3) Aplicații pentru lanțuri de distribuție
(O4) Aplicații în educație
Conf.dr.
Universitatea Politehnica Timișoara

CE dobândești ÎN PLUS:

1. Cunoștințe: fundamentele teoretice ale tehnologiei Blockchain, domeniile de aplicare, dezvoltarea de aplicații pe diferite platforme, noi modele economice, inițiative și politici existente, priorități și surse de finanțare europene și naționale;

2. Abilități: înțelegerea tehnologiilor, politicilor, domeniilor de aplicare Blockchain;

3. Competențe:

 • Analiza, procesarea datelor
 • Managementul și îmbunătățirea proceselor de business
 • Dezvoltarea de aplicații distribuite și descentralizate.

Colaborezi cu ajutorul tehnologiilor digitale.

Dezvolți strategii de soluționare a problemelor.

Gândești creativ.

Aplici cunoștințele.

4. Responsabilitate și autonomie: determinarea situațiilor în care tehnologia Blockchain este utilizată pentru implementarea unei aplicații.

×
Adrian Spătaru

Adrian Spătaru

Cu un doctorat în cotutelă, susținut la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Pisa, este lector la Universitatea de Vest din Timișoara și cercetător post-doctoral senior la University College Cork cu interese de cercetare în domeniul calculului distribuit și paralel, mai precis Blockchain și sisteme descentralizate. Interesele sale specifice includ Cloud Computing și extinderea paradigmei Cloud Continuum (cuprinzând spectrul de la dispozitivele Cloud la Edge), precum și abordările Machine Learning cum ar fi algoritmii genetici sau evolutivi.

Adrian este o persoană tehnică cu o vastă experiență în proiectarea, dezvoltarea, integrarea și optimizarea sistemelor și componentelor distribuite. Adrian a lucrat în mai multe proiecte de cercetare finanțate de Uniunea Europeană și de Guvernul României în cadrul Universității de Vest din Timișoara și a Institutului e-Austria Timișoara.

×
 Alexandru ROJA

Alexandru ROJA

Ocupă poziția Head of Innovation and Digital Transformation la Transilvania IT Cluster ARIES Transilvania, Cluj Napoca, ambasador în România al Innovation Labs și consultant senior la Strategic Insights, Timișoara.

A fost lector universitar doctor la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest Timișoara, Departamentul Management. A acumulat o bogată experiență în educația universitară, având o activitate didactică și de cercetare de aproape 20 de ani. Are colaborări și specializări atât cu mediul academic cât și cu parteneri industriali din România, Franța și Germania. Este coordonator sau expert în peste 20 de proiecte cu finanțare națională sau internațională.

×
Cristian Cira

Cristian Cira - Lector dr., Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara

Preocupările acestuia sunt legate de rețele descentralizate, guvernanță automatizată, registre înlănțuite distribuite și tehnologia blockchain.

În ultimii ani a activat în domeniul HPC la centre din Suedia (KTH) și Statele Unite (ORNL).

×
Mihai Alisie

Mihai Alisie - Co-Fondator Ethereum, Creator al Bitcoin Magazine

Mihai Alisie și-a început cariera în 2010, când a absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Ca un tânăr pasionat de tehnologie, Mihai a aflat din întâmplare de existenţa conceptului de monedă digitală descentralizată la varsta de 24 ani - singura existentă în acel moment era Bitcoin, concept care l-a atras spre o lume nouă, a tehnologiilor de ultimă generație.

Astfel a început să citească articolele unui ruso-canadian pe nume Vitalik Buterin. În scurt timp Mihai l-a contactat pe tânărul Buterin şi au decis să înceapă prima revistă din domeniul criptomonedelor, numită Bitcoin Magazine, lansată în 2012, unde a lucrat ca redactor-șef.

Cei doi entuziaști au dorit să asimileze cunoştinţe, călătorind, cunoscând oameni, experimentând domeniul cu toate faţetele sale şi timp de doi ani au studiat moduri în care pot lua şi ei parte la dezvoltarea tehnologiei blockchain – care a devenit acum una dintre cele mai mari tehnologii ale momentului, alături de inteligenţa articială.

La sfârșitul anului 2013, Mihai s-a alăturat lui Vitalik în fondarea proiectului Ethereum, ajuns astăzi al doilea cel mai mare proiect din piaţa cripto¬monedelor, cu o capitalizare de piaţă de aproximativ 23 miliarde de dolari.

×
Arman Doru Domuța

Arman Doru Domuța - CEO Restart Energy Innovative Technology , Președinte Asociația Blockchain Romania

Armand Doru Domuța este Președintele Asociației Blockchain România, organizator al primului Romania Blockchain Summit din Romania in iunie 2019 - www.romaniablockchainsummit.com și CEO al companiei Restart Energy Innovative Technologies (REIT).

REIT este un Ecosistem de Inovare fondat în Elveția, care finanțează, cercetează și dezvoltă proiecte de ultimă generație în domeniul energiei folosind tehnologie blockchain: www.restartenergy.com.

REIT funcționează pe baza unui sistem inteligent și transparent care permite și încurajează transferuri de energie directe, în timp real, între producătorii și consumatorii de energie regenerabilă, fără limite, din surse certificate.

Armand Doru Domuța deține un master în Contabilitate și Finanțe și o diplomă de Licență în Marketing Management, în cadrul Universității de Vest Timișoara.

×
Carmen Holotescu

Carmen Holotescu

Carmen Holotescu este Profesor, decan la Facultatea de Inginerie și directorul Centrului pentru Educație deschisă și Blockchain, de la Universitatea „Ioan Slavici” din Timișoara.

În ultimii 20 ani, cercetările, proiectele, articolele și propunerile sale de politici au fost legate de educația deschisă, tehnologii educaționale, resurse educaționale deschise (OER), cursuri online masive deschise (MOOC), Blockchain și integrarea lor în de învățarea formală și informale.

Este instructor online certificat al University of Maryland University College, USA, facilitând timp de 12 ani cursuri online la această universitate.

Începând cu anul universitare 2017-2018, Carmen Holotescu este autoarea primului curs academic de programare Blockchain și a primului sistem de eliberare a certificatelor digitale pe Blockchain.

Va preda disciplinele:

 • Aplicații în educație;
 • Programarea aplicațiilor descentralizate pe diferite platforme Blockchain.
×
Leonardo Badea

Leonardo Badea

Leonardo Badea este viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Cu o vastă experiență în domeniul financiar, acesta a obținut numeroase recunoașteri și premii: Diplomă de excelență pentru audiență în rândul tinerilor economiști AGER, 2006

 • Premiul II pentru lucrare de specialitate publicată în domeniul „Finanțe“ AFER, 2008
 • Premiul pentru aprofundarea cercetărilor privind calitatea activității bancare AGER, 2010
 • Diplomă de onoare - Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu – 2011
 • Diplomă de excelență pentru inițiativă în promovarea profesiei de economist – 2011
 • Diplomă de excelență pentru promovarea în teritoriu a obiectivelor AGER și atragerea economiștilor la viața publică – AGER, 2014

Activitatea sa se extinde și în cadrul asociațiilor profesionale și științifice naționale și internaționale:

 • Membru al European International Business Academy (EIBA)
 • Membru al Centre D’etudes sur le Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES)
 • Președinte fondator al Lions Club Chindia Târgoviște
 • Vicepreședinte al Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER)
 • Președinte al Filialei Dâmbovița a AGER
 • Membru al Asociației Facultăților de Economie, ca reprezentant al Facultății de Științe Economice a Universității „Valahia“ din Târgoviște
×
Bogdan DIMA

Bogdan DIMA

Bogdan DIMA este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest Timișoara, Departamentul Finanțe. Doctor în economie cu o teză privind “Băncile centrale și rolul lor în economiile contemporane”. Activitate didactică și de cercetare subsumate problematicii piețelor financiare, economiei financiare internaționale, investiții străine, dezvoltare economică și determinanți institutionali și socio-culturali ai acesteia precum și teoria deciziilor publice (public choice). Autor și co-autor a 13 cărțti și a peste 125 de articole pe ariile de cercetare menționate precum și membru în echipele a 15 granturi de cercetare. Este expert pe termen lung în cadrul a doua programe vizând dezvoltarea școlii doctorale și a unui program vizând cercetarea postdoctorală. Este membru al Asociației Române de Drept Bancar.

×
Răzvan Bogdan

Răzvan Bogdan

Răzvan Bogdan este conf. dr. în cadrul Universității Politehnica din Timișoara, Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației. Interesele sale sunt legate de aplicarea tehnologiei Blockchain în domeniul sistemelor încorporate și de tip Internet-of-Things, dar și de tehnologii educaționale moderne. A publicat 3 cărți și peste 40 de lucrări știintifice.

Va preda modulul „Aplicații pentru lanțuri de distribuție”.Absolvire

Absolvirea programului de studii postuniversitare duce la dobândirea unui certificat de atestare a competențelor profesionale. Certificatul va fi înregistrat și pe Blockchain.


Absolvenții Seriei 1

Nr. Crt.ProiectEchipa de lucru
1Identitate digitalăBoguleanu Cristina
2Proiect FinTechBran Eduard Emanuel, Porojan (Caprian) Andreea
3Integrare Blockchain cu IoTButunoi Bogdan-Petru, Crișan Călin
4Abordări Blockchain în EdTechCălin Liviu
5O evaluare a proiectelor NFTChiriță Alexandru
6CBDC - aspecte juridice și practiceComan Raluca Oana
7Impactul Blockchain în reducerea contrafacerii medicamentelor (Pharma)Cora Corina, Necoară Cornel
8Strategii de marketing pe platforme cu infrastructura pe BlockchainDumitru Lorena
9Evaluarea utilizării Blockchain în îngrijirea sănătățiiGaliș Darius
10Impactul tehnologiei Blockchain în sectorul publicIoniță Mihai Alexandru
11Evaluarea unor canale media pentru învățarea informală a tehnologiei BlockchainLazăr Alexandra Izabela
12Evaluare proiecte de tokenizare a educațieiMitran Mădălina Andreea
13Dezvoltarea unei platforme unice în scopul digitalizării unor procese juridice, prin implementarea tehnologiei Blockchain și smart contractsPop Alexandru Ioan, Pop (Boldan) Ruxandra Virginia
14Implementarea unui wallet digitalRoșca Raul
15Convergența Blockchain - Inteligența ArtificialăStaicu Alexandra, Viusencu Felicia, Todorescu Dan
16Blockchain în economia circularăStanciu Cătălin
17Blockchain în sectorul energeticȚișcă Ionela


Contact

lect. dr. Cristian Cira
email: cristian.cira@e-uvt.ro

prof. univ. dr. Carmen Holotescu
email: carmenholotescu@gmail.com

Adresa

Departamentul de Informatică
Universitatea de Vest din Timișoara
blvd. Vasile Pârvan, nr. 4
300223 Timișoara, Romania
Telefon:

Email: blockchain.info@e-uvt.ro
Web: blockchain-info.uvt.ro